Thursday, December 5, 2013

อะไรที่เด็ดพอๆ กับการแกว่่งแขน วิถีที่มีมาหลายพันปี เราสิ มองข้ามไป

สวัสดีครับ

    คนอายุตั้งแต่วัยรุ่นมา ถ้าเขา นั่งสมาธิ บ้าง จะนาน จะไม่นาน แต่ ทุกสัปดาห์มีการนั่งสมาธิ หากเขาทำแบบนี้ มาตั้งแต่ 12 ขวบจริงๆ จะกีขวบก็ได้ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ พอมาถึงอายุราวๆ 25 ปี น่าจะจบ ป.ตรี แล้ว ลองคิดดูว่า เขานั่งสมาธิมากี่ปี  ตอบ ก็ราวๆ 13 ปี คำถามแรก

    คุณคิดว่า คนที่นั่งสมาธิต่อเนื่อง มา 13 ปี จะไม่มี ดอกผลอะไรให้กับ ชีวิต จิตใจ ร่างกาย สุขภาพ ของเราเลยหรือ  ผมเชื่อว่า ทุกคนตอบตรงกัน

    มันต้องได้อะไรสักอย่าง ...เป็นแม่นมั่น

    จากหลักการที่ผม เคยเขียนไว้นานแล้วว่า  ในโลกนี้ หรือที่ใดๆ

   "ไม่มีสิ่งใดที่ทำแล้วเสียเปล่า ไม่มีกรรมใดไม่ส่งผล"

   น่าจะยังจำกันได้นะครับ


    ดังนั้น มันต้องส่งผลในด้านดี อย่างน้อย 1 ด้าน จริงไหม

  แล้วถ้า เรามาเริ่ม นั่งสมาธิ กันจากวันนี้ล่ะครับ อีก 2 ปี 3 ปี 5ปี หรืออีก 10 ปี ข้างหน้า มันจะส่งผลอะไรให้เราไหม ตอบ มีแน่ครับ อย่างน้อย 1 อย่าง และต้องเป็นเรื่องดี

  เพราะการ ปฎิบัติบูชา เป็น อย่างการเจริญสมถภาวนา อันมี การนั่งสมาธิอยู่ในนั้นด้วย เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญ จริงไหม ดังนั้น มันเป็นการก่อกุศลธรรม เมื่อทำต่อเนื่องไปนานๆ มันต้องมีแต่เรื่องดีเกิดกับเราครับ นี่เป็น ตรรกศาสตร์ง่ายๆ

   บังเอิญ ผมเคยอ่านหนังสือ โยคะครับ บังเิอิญมาก ที่ท่านั่งสมาธิ แบบ ชั้นเดียว 2 ชั้น อะไรผมไม่ทราบ แต่ท่านั่งขัดสมาธ นี่ล่ะ เป็นหนึ่งในท่า โยคะ ครับ ขอให้ทราบไว้ด้วย และท่านี้ เขารักษา แทบจะเรียกว่าครอบจักรวาล ให้ผล หลายอวัยวะ แต่ที่ผมบอกว่า ครอบจักรวาล เพราะ ผมประยุกต์หลักคิดของ แพทย์จีนเข้ามา นั่นเพราะ ทางโยคะ บอกว่า อวัยวะภายในจะได้รับการบำบัดรักษาจากท่า นั่งขัดสมาธ หรือท่าดอกบัว นี้ หลายส่วน แทบครอบคลุม และทางแพทย์จีนเขาว่า อวัยวะภายในทั้ง 5 จะสัมพันธ์กัน ตัวหนึ่งพร่อง จะชวนให้อีก 4 ตัวเสียสมดุลไปด้วย

    เมื่อเป็นดังนี้แล้ว เราก็นำแนวคิดมาประสานกัน ก็ได้ว่า

  นั่งสมาธิ---->ถือเป็นการปฏิบัติโยคะท่า ดอกบัว----->ทางกายอวัยวะภายในกลับคืนแข็งแรง กระชุ่มกระชวย----->สอดคล้องหลัก 5 อวัยวะภายในของจีน----->ร่างกายจึงแข็งแรง สมบูรณ์อายุยืนยาว----> พัฒนาสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณ ปฏิบัติสมาธิ ตลอดเวลา---->เจริญพร้อมทั้งกายและใจ


...สาธุ

  บุญกุศลอันก่อเกิด จากการให้ประกายความคิดแก่มหาชนในครั้งนี้และตลอดมา ขอจงส่งผลให้ คุณพ่อ คุณแม่ มีความสุข ความเจริญ มีความสดชื่น แจ่มใส แข็งแรง ตลอดไป อายุยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของลูกหลาน นานแสนนาน :0) ลองนำไปปฏิบัติครับ พี่น้อง ชาว เพาะกายแบบ แมนๆ สไตล์ คุณบอลล์ :0)

สวัสดีครับ
คุณบอลล์ :0)

No comments:

Post a Comment