Monday, July 7, 2014

การป้องกันการปวดหลังส่วนล่าง ด้วยการเดินให้ถูกวิธี หญ้าปากคอกแท้ๆ ไม่นึกว่าเกี่ยวข้องกันนะครับ แต่เต็มๆ

สวัสดีครับ

  วันนี้เอาเคล็ดวิชา ที่ฝรั่ง เขาสอนกัน ในการรักษา บรรเทา อาการเจ็บหลังส่วนล่าง เชื่อไหม อาจเป็นเพราะว่า คุณเดินผิดท่ามาตั้งแต่เด็กๆ !!!!

   เอ้าไปดูกันครับ

          http://www.youtube.com/watch?v=B9jt4d_828g&index=2&list=PLLHxb9aUfctVSYUzTWglA7sqCTxYOM14y

  อย่าพลาดครับ

คุณบอลล์

No comments:

Post a Comment