Saturday, May 31, 2014

การทำสมาธิรักษาโรค ช่วยกันเผยแผ่ครับ เพื่อเป็นวิทยาทาน และขออนุโทนาบุญทุกท่าน

เชิญรับฟัง

                     
 รวมเกล็ดคำสอนของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย รวมรวมเรียบเรียงโดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม เผยแพร่ต่อได้ ห้ามจำหน่าย

สวัสดีครับ

No comments:

Post a Comment