Monday, August 1, 2011

การปรับโปรแกรมฝึก สำหรับคนทำงาน ได้ทีเดียว 3 ต่อ

สวัสดีครับ
    ผมกำลังจะปรับโปรแกรมฝึกของตัวเอง จาก เล่น 3 พัก 1 มาเป็น เล่น จันทร์ พุธ ศุกร์  สาเหตุนั้นมาจาก สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของการทำงาน
ที่เรามีแตกต่างกัน จากที่ผมสังเกตุมาได้ระยะหนึ่งพบว่า ธรรมชาติของผม แม้มีธุระวันว่าง ยาว กล้ามเนื้อก็มิได้ ลดถอยลง นั่นอาจจะเพราะ ผมยังรักษา
การกิน 6 มื้อไว้ตลอดเวลา กินของมีประโยชน์ และพบว่า กล้ามเนื้อมีความสดชื่นมากขึ้น

   ประกอบกับการที่ โรงยิมของที่ทำงานมีเวลาปิดที่กระชั้นชิดทำให้ผมมีปัญหาเรื่องการทำคาร์ดิโอหลังการเพาะกาย บางวันต้องลุ้นว่าทันเวลาปิดหรือไม่
และทำให้เริ่มมีความบ่อย จากภาระงานที่ทำให้ โปรแกรมฝึกไม่ครบ หากปล่อยนานๆ ไป คิดว่าไม่ดี ผมจึงได้คิดเปลี่ยนมันเสียใหม่ เพราะผมไม่ได้รีบร้อนอะไร ในการฝึกกล้ามผมมีแน่ๆ อยู่แล้วครับ
    จาก เล่น 3 พัก 1 ผมได้เปลี่ยนเป็น   เล่น วันเว้นวัน

ข้อดี คือ ผมซึ่งหลังๆ เล่นหนักขึ้นในแต่ละวัน จากที่เล่น 30 นาทีมาเป็น ราวๆ 1 ชั่วโมงครึ่ง การเว้นวัน จะทำให้กล้ามเนื้อผมได้พักฟื้น และ สดชื่นขึ้น           ได้เร็วกว่าเดิม ที่เล่นมากขึ้นเพราะติดใจกับ เครื่องแมชชีนและเคเบิ้ล ที่ใช้ประกอบการฝึก จากการค้นคว้าจากนิตยสารต่างๆ ครับ

ข้อดีต่อมา ผมจะประกันได้ว่า ทุกสัปดาห์ผมจะเล่นครบอย่างน้อย ทั้งตัว โดยไม่เหลาะแหละ

ข้อดีต่อมา ผมจะดำรงการเพะกายได้ระยะยาวต่อไป

    หากเราสามารถทำได้ดังนี้ หากต้องการเพิ่มความแข็งแกร่ง ในภาพรวม ยังสามารถเพิ่มท่าฝึกแบบองค์รวมแถมเข้าไปอีกวันได้ตามชอบ ที่เรียกว่า
Systemic เข้าไปอีก ไว้จะเขียนให้อ่านกันครับ นั่นแปลว่า เราฝึกได้ 4 วันต่อสัปดาห์เลยทีเดียว

      การเล่นกล้าม สิ่งที่เน้นมากๆ คือ การกินให้ถูกต้อง คือ 70-80 % ของความก้าวหน้า การหายใจ และ ท่าฝึก คือสิ่งสำคัญต่อมา การใส่ใจในกล้ามเนื้อเพ่งสมาธิ และการยกไม่เร็วหรือช้าเเกินไป ตลอดจนเทคนิค ทั้งหมดนี้ มีน้ำหนักมากกว่า วันฝึกต่อสัปดาห์แน่นอนในทัศนะของผม
แต่ต้องทำประกอบไปด้วยกัน อย่างมีสมดุล

   ลองนำไปทำกันครับ
สวัสดี
คุณบอลล์ :0)
   
   

No comments:

Post a Comment