Tuesday, July 5, 2011

ท่าบริหารหลังแขน หรือ ไตรเซ็ป ท่าที่ 2.

สวัสดีครับ
   คราวนี้มาว่ากันเรื่องท่าบริหารไตรเซ็ปที่ 2 คือท่า Tricep Kickback อันเป็นท่าที่ มือใหม่ทำแล้วอาจจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษ เพราะ
ต้องคุกเข่าขาข้างหนึ่งไว้บน ม้านั่ง จากนั้น มือข้างเดียวกันต้องค้ำข้างหน้าพยุงลำตัวเอาไว้ หายใจเข้า แล้วมือข้างตรงข้ามที่ถือน้ำหนัก ต้องให้แขนท่อนบน
แนบชิดลำตัว ที่ต้องให้ขนานกับพื้นที่สุด จากนั้น ยืดแขนไปด้านหลัง หายใจออก สุดปั๊บให้ตรึงไว้ 2 วินาที นับ 1 ทำช้าๆ งอแขนกลับหายใจเข้า แล้วทำซ้ำ นับต่อไปเรื่อยๆ จนครบเซ็ท

   การออกกำลัง:
   ทำ 3 เซ็ท เซ็ทละ 12 ครั้ง
  พอเริ่มคล่อง เล่น 3 เซ็ท แต่ เซ็ทที่ 1 ทำ 13 ครั้ง เซ็ทที่ 2 ทำ 14 ครั้ง เซ็ทที่ 3 ทำ 15 ครั้ง
 เมื่อเริ่มเห็นว่าเฉยๆ แล้ว ให้เพิ่มน้ำหนักขึ้น แล้วทำวนซ้ำขั้นตอนเดิม หรือ อาจจะลองน้ำหนักเดิมแต่ ทำ 15 ครั้งทั้งหมดไปก่อน

   ท่า Tricep Kickback ดูตามภาพครับ

   ใช้รูปนี้ เพราะว่า เป็นการประยุกต์ ไม่จำเป็นต้องใช้ ม้านั่งของ fitness ก็ยังทำได้ หลังต้องตรงนะครับ หายใจต้องถูกต้อง จังหวะที่ยืดแขนทำช้าๆ อย่าสะบัด สุดแล้วให้ค้าง 2 วินาที ค่อยงอแขนกลับ
   ท่านี้เมื่อใช้กับม้านั่ง

   
 สนุกกับการ Workouts ครับ

สวัสดี
คุณบอลล์ :0)

No comments:

Post a Comment