Thursday, July 28, 2011

วิธีแยกอาการ อ่อนล้า เพลียจากการฝึก หรือ เกิดจากไม่สบาย

สวัสดีครับ
  การแยกอาการระหว่างการเพลียแบบปกติ หรือ ไม่สบายๆ จริงๆ ก่อนจะไปโรงยิม ถือว่าเป็น วิธีป้องกันตัวเองสำหรับนักเพาะกายตัวจริง
สำหรับผม ผมใช้วิธีส่วนตัวคือ

  1.ไม่ว่าจะไหวไม่ไหว หากมีอาการปวดหัว มึนงงร่วม วันนั้นไม่ฝึก
  2.ถึงเวลาใกล้ฝึกแล้ว ยังมีอาการไม่ไหวไม่ฝึก
  3.ง่วงนอนมาก ไม่ฝึก
  4.มีเรื่องธุระเร่ง นัดหมายหลังฝึก ไม่ฝึก
  5.เพิ่งหายไข้ ไม่ฝึก ควรเว้น 7-10 วัน
  6.ปวดระบมมากเป็นพิเศษ จนรับรู้ได้ว่าไม่เหมือนทุกที เว้นไปอีกวัน
  7.ปวดบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น ไม่ฝึก
  8.เพิ่งเสียเหงื่อมามากๆ ไม่ฝึก
  9.ข้อห้ามเด็ดขาด หลังอาการท้องเสีย ต้องพักไม่ต่ำกว่า 7-10 วัน อันตรายมาก ช็อคได้ครับ
  10. ครุ่นคิด ฟุ้งซ่าน เร่งรีบฝึก ไม่ฝึก เพราะฝึกไปลมหายใจไม่สม่ำเสมอ ไม่ควรฝึก

 ขอเสนอไว้ 10 ข้อครับ ลองนำไปทำกันดู

สวัสดี
คุณบอลล์ :0)

No comments:

Post a Comment