Friday, April 19, 2013

การตั้งเป้าหมายในการฝึก สำคัญพอๆ กับการวางโปรแกรมฝึกเพาะกาย

สวัสดีครับ ผู้รักสุขภาพทุกท่าน

      ปลายสงกรานต์จนถึงวันนี้ ผมดันเป็นไข้ อยากเพาะกายก็ยังทำไม่ไหว ออกอาการคันไม้คันมือจริงๆ อยากจะกลับไป เพาะกายเร็วๆ ครับ วันนี้ขอเอาแนวคิดเบาๆ มาคุยกัน ก็คือ สิ่งที่นักเพาะกาย มือใหม่ กระทั่ง มือกลางเก่ากลางใหม่ ตลอดจนมือเก่าลายคราม ชอบลืม ก็คือ การวางเป้าหมายในการฝึกครับ

      ผมมีความเชื่อว่า การเพาะกาย คือการพาบุคคลหนึ่ง ก้าวล้ำ ในเรื่องกายและจิตใจ มากกว่าคนทั่วไป และการจะเป็นแบบนั้นได้ ต้องมี วินัย การจะมี วินัย แล้ว วินัยนั้น สร้างสรรค์ มิใช่ ทำลายตัวเอง ย่อมต้องมี เป้าหมาย ครับ เพราะ วินัยนั้นคิดด้วยตัวของมันเองไม่ได้ แต่เป็นเรา ที่จะใช้ วินัย ให้ เป็นไปในทิศทางไหน คำถามคือ เราจะเลือกมีวินัย แล้วเจริญขึ้น หรือ มีวินัยแล้ว ไม่ได้อะไรเลย

     การทำงานแบบมีวินัยนั้น ต้องมี ตัว สติปัญญาของเรา ร่วมทำงานไปด้วย โดย ผ่านทาง การวางเป้าหมาย จากประสบการณ์การทำงานของผม ขอแจกแจงย่อๆ ของเส้นทางเดิน ไปยังเป้าหมายดังนี้



     1.เริ่มจาก เป้าหมาย วางเป้าหมายไว้ครับว่า ประมาณ 3-5 ปี จากนี้ เราต้องการอะไร
           สำหรับในที่นี้ คือ การเพาะกายของคุณ เป้าหมาย ตัวอย่างก็เช่น

         -มีกล้ามเนื้อทุกส่วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเทียบได้จากรูป Before และ After
         -กรณีคนอ้วนน้ำหนักมาก อาจจะระบุว่า น้ำหนักจะลดลง 30 กิโลกรัม /คนผอมก็อาจจะเพิ่มน้ำ
           หนักตัวจากกล้ามเนื้อสัก 10 กิโลกรัม
         -สุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยม มีความคล่องตัว คล่องแคล่วในการดำเนินชีวิต
         -ยกน้ำหนักที่ 3 Sets เซ็ตละ 12 Reps ได้ที่น้ำหนัก .......กิโลกรัม ได้อย่างสบาย

    2. เริ่มโดยการ นำเป้าหมายข้างต้น มาแตก ออกเป็นรายปี เช่น เป้าหมายของคุณตั้งไว้ 3 ปี ให้คุณเขียน วัตถุประสงค์ ออกมาเพื่อเป็นการทำงาน รายปี ดังนี้

    วัตถุประสงค์ ประจำปีแรก

             -เล่นกล้ามให้ครอบคลุม ทุกส่วนของร่างกาย ให้ได้ประจำทุกสัปดาห์ ให้ได้ใน 2-3 เดือน
             -คนอ้วน น้ำหนักตัวลดลงหลังเล่นกล้าม ในปีแรกต้องทำให้ได้ 10 กิโลกรัม/คนผอมต้องสร้าง
                 กล้ามเนื้อให้เพิ่มขึ้นให้ได้ 3 กิโลกรัม
             -ออกกำลังกาย แนวแอโรบิกเสริม อย่างน้อย 1 กิจกรรม เช่น เดินเร็ว แกว่งแขน ว่ายน้ำเป็นต้น
             -ยกน้ำหนัก ที่ 3 sets เซ็ตละ 12 Reps ได้ที่น้ำหนัก 20 กิโลกรัม ได้อย่างสบาย

    จากวัตถุประสงค์ข้างต้น จะเห็นว่า เป็นการ หารเอาเป้าหมาย ให้เป็นจำนวนที่ย่อยๆ ลงมา จะเรียกว่า วัตถุประสงค์ ก็คือ เป้าหมายเป็นรายปี นั่นเอง คือเราซอย งานใหญ่ลงมาเป็นงานเล็กนั่นล่ะครับ

    3. ทุกปี ก่อนจะเริ่มปีใหม่ ให้เราประเมินด้วยว่า ทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ หากใกล้จะหมดปียังไม่ได้ ก็ต้องทำให้ได้ เพื่อประกันว่า ครบ เป้าหมาย 3-5 ปีที่ตั้งไว้ เราต้องเคลื่อนไปทางบวก คือดีกว่าเก่า ไม่ใช่เท่าเดิม หรือ ถอยหลัง จะเห็นว่า เป็นระบบความคิด ที่เข้าใจได้ไม่ยากครับ


    4. ประเมินแล้วยังต้องให้ความสำคัญกับ จุดอ่อน ที่เรามีในปีก่อน แล้วนำมาปรับไม่ให้ผิดซ้ำในปีใหม่ ทำให้ ทุกปีเราจะดีขึ้นจริงๆ เป้าหมายสำเร็จได้แน่

   5. หากทำได้ครบ ตามกระบวนการ เราจะได้กล้ามเนื้อ ที่ต้องการ ชีวิตใหม่อย่างแน่นอน ต้องมีความเชื่อมั่นครับ

โดยสรุปคือ แค่พุ่งชนไม่ได้ครับ ต้อง มีสติ ปัญญา ควบคุม และใส่ใจ กับสิ่งที่เราทำด้วยจึงจะทำสำเร็จตามแนวคำสอนของพระพุทธองค์  ที่ว่าด้วยเรื่อง ธรรมะแห่งความสำเร็จ คือ

              1. ฉันทะ รักสมัครใจทำ
              2. วิริยะ ขยันหมั่นทำ เอาจริง
              3. จิตใจ มีจิตมุ่งในสิ่งนั้น ผมคิดเองว่า ต้องใส่ใจครับ ทำแบบใส่ใจ ไม่ขอไปที
              4. วิมังสา มีการใคร่ครวญทบทวน พิจารณา ผิดแก้ ดีเสริม มองกว้าง มองลึก

   หากทำได้ ทำสิ่งใดล้วนประสบความสำเร็จครับ


สวัสดี
คุณบอลล์ :0)
             

No comments:

Post a Comment