Wednesday, June 8, 2011

ผมไหว้ครู ก่อนการเพาะกาย ทำไม?

สวัสดีครับคนรักสุขภาพทุกท่าน
    ใครที่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเพาะกาย หรือ ตำนานการเพาะกาย จะพบว่า การเพาะกายคือ กีฬาของเทพ ครับ จากจุดนี้ ผมว่า มันเลย
ไม่เข้าท่าที่มาถึงยิมก็เล่นเลย ผมจึงยกมือประนม ไหว้ครู และ บูรพาจารย์เพาะกาย ทุกครั้งไป คิดในใจว่า
   
    "ขอให้บูรพาจารย์ วิชาเพาะกาย นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่
    จงได้ปกปักรักษาให้ข้าพเจ้า ฝึกเพาะกายได้อย่างราบรื่น มีความก้าวหน้า ไร้อันตรายใดๆ ..."
 ผมทำแบบนี้ทุกครั้ง และกลับรู้สึกดีมาก ๆ และมันแปลก ผมหัดเพาะกายได้คล่องแคล่วขึ้นมากๆ และเริ่มเห็นผลชัดมากขึ้น
ว่างๆ ใครลองนำไปทำครับ ใครถามบอกว่า เป็นสไตล์ของคุณบอลล์ นักเพาะกาย คนหนึ่งของไทยครับ :0)

 

No comments:

Post a Comment